Please scroll down for English version.

A Párhuzamos Bibliaolvasó bibliafordításai

Magyar nyelvű bibliafordítások

Bécsi kódex

Müncheni kódex

Apor-kódex

Jordánszky-kódex

Pesti Gábor: Újtestamentum

Sylvester János: Újtestamentum

Heltai Gáspár: Újtestamentum

Károli Gáspár Vizsolyi Bibliája

Káldi György fordítása

Misztótfalusi Kis Miklós Aranyos Bibliája

Károli Gáspár revideált fordítása

Káldi Neovulgáta

Szent István Társulati Biblia

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája

Angol nyelvű bibliafordítás

King James Bible

Finn nyelvű bibliafordítások

Mikael Agricola: Se Wsi Testamenti

Mikael Agricola: Vanha Testamenti

Coco Pyhä Raamattu Suomexi


Bible translations of the Parallel Bible Reader

Hungarian translations

Vienna Codex

Munich Codex

Apor Codex

Jordánszky Codex

Pesti, Gábor: New Testament

Sylvester, János: New Testament

Heltai, Gáspár: New Testament

Károli, Gáspár: Vizsoly Bible

Káldi, György: Holy Bible

Tótfalusi Kis, Miklós: Golden Bible

Károli, Gáspár: Revised version

Káldi Neo-Vulgate

Bible of the St. Stephen Association

New translation by the Hungarian Bible Society

English translations

King James Bible

Finnish translations

Agricola, Mikael: Vanha Testamenti

Agricola, Mikael: Se Wsi Testamenti

Coco Pyhä Raamattu Suomexi